Kim Jestem.

Dominika Flaczyk – Jestem przedsiębiorcą, inwestorem i managerem z wieloletnim doświadczeniem. Założyłam i prowadzę kilka spółek kapitałowych m.in. Grupa Profesja sp. z o.o. i Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości sp. z o.o. oferujące szeroki wachlarz usług rozwoju zasobów ludzkich w tym – szkoleń miękkich i twardych, przekwalifikowania zawodowego, doradztwa, coachingu i mentoringu dla przedsiębiorców i ich zespołów oraz usług rekrutacyjnych w ramach prowadzonej agencji pracy dla firm oraz osób prywatnych. Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w biznesie, 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE. Zarządzałam projektami o łącznej wartości ponad 250 mln PLN. Obecnie otworzyłam centrum rozwoju i usług dla biznesu w Poznaniu – BusinessWell oferujący poza powierzchnią na wynajem, salami konferencyjnymi i warsztatowymi – platformę technologiczną BusinessWell.com łączącą przedsiębiorców na poziomie całego kraju oraz oferującą usługi otoczenia biznesu synergizując i wspierając na różnych etapach funkcjonowania oraz pozyskiwaniu środków na rozwój, w szczególności wsparcie kierowane będzie dla podmiotów z sektora MŚP jak i wszelkiego rodzaju start’upów.

Dominika Flaczyk

Moje Wykształcenie.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoje wykształcenie zdobywałam również za granicą m.in. na Ruhruniversität Bochum w Niemczech. Jestem certyfikowanym międzynarodowo Coachem Biznesu. Ukończyłam także studia w zawodzie psychologa (psycholog kliniczny) i pracuje nad rozprawą doktorską na temat zarządzania antykryzysowego w polskich przedsiębiorstwach. Niedawno ukończyłam roczny program szkoleniowo-rozwojowy w Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych w Warszawie oraz międzynarodowy cykl certyfikowanych szkoleń Coachingu Systemowego w Systemic Coaching & Constellations prowadzonym przez Johna Whittingtona w Londynie. Jestem absolwentką studiów Executive MBA.

Działalność.

W toku swojej kariery zawodowej byłam współautorką i koordynatorką kilkuset projektów UE o charakterze krajowym i międzynarodowym zarówno z obszaru samozatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości jak i aktywizacji zawodowej. Łączę naukę z biznesem, wspieram i promuję równouprawnienie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jestem autorką licznych publikacji popularno-naukowych o charakterze społeczno-edukacyjnym, jak również prelegentką konferencji, warsztatów rozwojowych i targów pracy. Jestem członkiem organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorczość w Polsce.

Jestem również działaczką społeczną, Prezesem Fundacji Partycypacji Społecznej. W ramach prowadzonych projektów unijnych wspieram przedsiębiorczość, włączenie społeczne i wyrównywanie szans dla grup dyskryminowanych społecznie i na rynku pracy. Realizuję innowacyjne projekty edukacyjne i społeczne, promuję współpracę ponadnarodową oraz międzynarodowy transfer dobrych praktyk w biznesie i nauce. W swoich markach i realizowanych przez nie projektach łączę wizjonerskie, innowacyjne podejście z twardymi kompetencjami doświadczonego praktyka biznesu i menadżera, co zaowocowało znacznym rozwojem mojej grupy przedsiębiorstw w ostatnim dziesięcioleciu, własne przedsiębiorstwa prowadzę nieprzerwanie od ponad 12 lat, sukcesywnie rozwijając je o nowe usługi, zwiększając zarówno samą ofertę jak i jej jakość a także łącząć dotychczasowe działania z nowymi przedsięwzięciami posiadając już znaczną sieć kontaktów biznesowych jak i będąc rozpoznawalną marką wśród instytucji publicznych realizując projekty szkoleniowo-doradcze dla wielu organizacji administracji publicznej w kraju o charakterze lokalnym tj. wojewódzkie urzędy pracy czy urzędy marszałkowskie jak o charakterze ogólnopolskim -dla ministerstw w tym dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jestem zaangażowana w projekty dotyczące CSR oraz międzynarodowe projekty społeczne mające na celu m.in. przeciwdziałanie przemocy domowej oraz wspierające neuroaktywizację jako część rehabilitacji i umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, bądź doświadczającym przejściowej dysfunkcji związanej z chorobami natury fizycznej jak i psychicznej, koncentrując się na pomaganiu innym w dokonywaniu pozytywnych zmian w ich życiu.

Jestem pasjonatką rozwoju osobistego, psychologii humanistycznej, coachingu systemowego, epigenetyki i psychobiologii. Promotorka zdrowego trybu życia obejmującego aktywność ciała, ducha i umysłu jako świadomej integracji doskonale funkcjonującego systemu jakim jest Człowiek. Taka harmonia umożliwia jednostce życie pełne sensu i spełnienia, co wspiera wykorzystanie w pełni jej indywidualnego potencjału.

Myślę, że mam we krwi „gen pomagania” po mojej Babci Zofii, która była lekarzem i pomogła wielu potrzebującym w trakcie i po wojnie, miała ogromną siłę charakteru zawartą w niewielkiej posturze.
W mojej generacji świadczę wsparcie w inny sposób – oferując osobom indywidualnym jak i organizacjom pomoc w osiąganiu zamierzeń osobistych i zawodowych poprzez wspomaganie ich transformacji i trening kompetencji społecznych – umiejętności zarządzania emocjami i zachowaniami, budowaniem odporności psychicznej i odnajdywania potencjału, który drzemie w każdym człowieku, aby mógł pracować i żyć zgodnie ze swoim powołaniem. Łączę przy tym wiedzę z różnych dziedzin nauki stosując narzędzia z obszarów zarządzania, psychologii i duchowości. 

Za swój wkład w tworzenie innowacji społecznych, projektów edukacyjnych, rozwój przedsiębiorczości i biznesu zostałam wyróżniona w ciągu ostatnich lat nagrodami takimi jak Diamenty Biznesu, Grand Prix Polska Nagroda Jakości 2020/2021 przyznaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

W 2021 otrzymałam statuetkę Prezes Roku CEOWORLD Magazine oraz Lider w branży szkoleniowej Businesswoman Awards.

W 2020 zostałam ogólnopolską mentorką projektu społecznego realizowanego jako wsparcie biznesu w pandemii pod nazwą „Biznes się nie poddaje” zainicjonowanym przez Wydawnictwo GRUPA MEDIALNA LIFESTYLE – GM LIFESTYLE, została umieszczona w publikacji 50 Polskich Kobiet Sukcesu przez Businesswoman & life Magazine, ogólnopolskiej publikacji „Zwykli Niezwykli” oraz innych krajowych publikacjach biznesowych.

Moje motto.

„Odkryj swój potencjał i realizuj go tak, aby służył nie tylko Tobie, ale także innym ludziom a Twoje życie stanie się pełne sensu i spełnienia.”

Wyznawane wartości.

Skuteczność

Skuteczność

Innowacyjność

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Empatia

Empatia

Rozwój

Przewiń na górę